Cenovnik

# Usluga Cena*
1 Prvi specijalistički pregled 2500
2 Kontrolni specijalistički pregled** 1500
3 Skidanje kondiloma 12000
4 Skidanje malih papiloma 5000
5 Skidanje velikih papiloma 10000
6 Aplikacija tečnog azota 500
7 Piling tečnim azotom 2000
8 Dermalna regeneracija 2000
9 Hemijski piling lica 6000
10 Hemijski piling ruku 4000
11 Previjanje rana 1000
12 Davanje intramuskularne injekcije 300
13 Davanje intravenske injekcije 500
14 Kućna poseta 3500
* Cene su izražene u dinarima.
** Kontrolni pregled važi 30 dana nakon prvog pregleda.